Wednesday, March 19, 2008

Wanita Kini : Kecacatan tidak menghalang untuk berniaga

Wanita kini tidak menjadikan kecacatan suatu halangan untuk berjaya dan berkerjaya dalam kehidupan pada masa ini.

No comments: