Monday, March 24, 2008

Perniagaan Internet

Pada masa kini ramai wanita merupakan suri rumah sepenuh masa. Perubahan masa dan teknologi pada dewasa ini sebenarnya telah membolehkan wanita memperolehi pendapatan yang lumayan hanya dengan bekerja dirumah sahaja.

Satu pendekatan yang mudah adalah dengan menjalankan perniagaan secara online. Penggunaan internet semakin meluas , oleh itu saya berharap semua wanita moden dapat merebut peluang ini untuk menjalankan perniagaan secara online samada sepenuh masa ataupun separuh masa.

No comments: